izbora za vlaški nacionalni savet 26. Oktobra 2014 Bojkot

vlasi.co.rs © sva prava zadržana. 2014 god.

Zajednice Vlaha Srbije

Razlozi bojkota u slikama, pokretnim i nepokretnim

Poštovani posetioci, na ovoj stranici možete videti sve skandalozne poteze institucija republike Srbije i nekih pojedinaca koji predstavlju delove državnog aparata Srbije. Kao funkcioneri vladajućih partija ili pripadnici lokalnih vlasti, ovi ljudi i institucije koje oni predstavlju, otvoreno rade na onemogućavanju ostvarivanja nekih elementarnih manjinskih, a samim tim i građanskih prava pripadnika vlaške manjine.